Крепостните стени на града на Сердите

Откъс от главата Хан Крум и Пенчо Кубадински от автобиографията на Магдалина Станчева “Под паважите на София”:
„Ако в течение на следващите години подлезът (на Ларгото б.р.) при Източната порта не беше загрозяван от разни идеи за кафене, за рекламно пространство, за дребни търговии, а се беше запазила първоначалната му уредба с пояснителен план на крепостната стена и с лапидарни археологически находки, нещата щяха да изглеждат и сега по-добре. За щастие, там неизменно стои оригиналният блок с надписа за изграждането на крепостната стена и над него е закачено пано с превода на български език: „На добър час! Най-великите и божествени императори цезари Марк Аврелий Антонин Август, победител на германите, победител на сарматите, баща на отечеството, велик жрец и Луций Аврелий Комод Август, победител на германите, победител на сарматите, дадоха … крепостни стени на града на Сердите, когато управител на провинция Тракия бе Азелий Емилиан.”
Повече ще откриете в аудиокнигата „Под паважите на София“ тук, както и на http://magdalinastancheva.net/bg_bibliography_articles.php – статии, дневници, интервюта, снимки и много други документи от личния архив на М. Станчева.
Снимка: оригиналният блок с надписа за изграждането на крепостната стена, magdalinastancheva.net

 

Нашите книги