Магдалина Станчева – пазителката на старините под София

Валентина Михайлова, Артефир. Програма „Хр.Ботев“, 31.05.2019г.

 

Не е достатъчно археологическите находки да бъдат разкрити и описани – те трябва да бъдат включени в живота на града. Благодарение на това свое разбиране Магдалина Станчева (1924 – 2014) успява да се пребори за опазване на безценното наследство, разкрито в центъра на столицата при строежа на внушителните партийни и държавни сгради на тоталитаризма. С отговорността на перфекционист тя цял живот е записвала и подреждала ден по ден факти от работата и личния си живот.

Благодарение на тези нейни навици, днес можем да разберем дори дали е греело слънце над София на определена дата. Магдалина Станчева е дарила огромния си архив на Нов български университет, чиято управа заедно със специализирана фирма и с помощта на Програма „Култура“ на Столичната община го превръща в проект „Археологията като съдба – дигитализация и популяризиране на архива на Магдалина Станчева“. Програма „Христо Ботев“ се присъединява към инициативата с популяризирането ѝ и с поредицата „Под паважите на София“ в предаването „Радиоенциклопедия“, чието излъчване ще започне следващата седмица – на 5 юни. (Б.р.: 5юни 2019г)

Чуйте подробности за личността на археоложката и за проекта от разговора с Калина Гарелова, представител на организаторите.https://bnr.bg/hristobotev/post/101126209/magdalina-stancheva-pazitelkata-na-starinite-pod-sofia