Спомени за съученици – Иван Станчов

Кое е най-красивото момче сред познатите на Вера Мутафчиева? При това „той е добър – невероятна за днешно време черта.“
Иван Станчов – още една открояваща се фигура сред съучениците на Вера Мутафчиева от прогимназията. Потомствен дипломат и един от най-големите български добротворци.

Откъс от „Бивалици. Книга първа“, 11-та глава:
“ Не ще пропусна друг съученик – Иван Станчов, алиас Джони. Навремето приятели не бяхме, той нямаше приятели, странеше тихо. Мисля си, че не познавам дотолкова красиво момче, по-скоро изваяние или идеализиран живописен портрет, отколкото живо. Съвсем рядко издаваше глас, при което бузите му пламваха под млечната кожа. В него дори не се влюбих, струваше ми се кощунствено. Почти полустолетие по-късно, а именно през 1990-та (Станчови вкупом напуснаха страната преди 1944) Джони се появи. Днес той е широко познат бизнесмен и дипломат, от малцината българи, които вършат тук благодеяния с широка ръка и лобират по света за България. Просто защото българин не е, а смес от френска и английска кръв едва при 25% българско участие. Иван Станчов е типичен гражданин на света, много узнал, много преживял, невероятно жизнен и весел. Припомняйки си детството ни, призна си, че бил толкоз сбутан, понеже не разбирал български. Седем деца на майка англичанка, отглеждала ги най-голямата им сестра и баба им французойката, а в „Априлов“ (Основно училище „В.Априлов“, б.р.) бил записан, дано понаучи бащин език. Проговорил го едва след завръщането си. „Истинският ми живот всъщност започна от 1990″ – съвсем неочаквано призна той. Нам е трудно да му повярваме. Ето и разгадка за неговата жизненост: Джони обича всичко. Види се, той е добър – невероятна за днешно време черта.“

Иван Иванов Станчов (1.04.1929 г. – 24.11.2021 г.) – потомък на стар български род, който може да бъде проследен до XVI в. в Берат, Южна Албания. Потомствен дипломат. Внук на дипломата и политика Димитър Станчов и на неговата съпруга – графиня Анна де Грено. Баща му е Иван Димитров Станчов – също български дипломат, а майка му Карълайн Марион Мичел – американка.