Спомени за съученици – Мария Русалиева

Помните ли майката на Ваньо от филма „Рицар без броня“? А певицата в ресторанта от „Любимец 13“, която пее „Замълчи, замълчи“ ? Това е „умната и сладка“ актриса Мария Русалиева, съученичка на Вера Мутафчиева в Първа Девическа, с която са „отличен тандем“ както в математиката, така и в импровизациите!

(Откъс от книгата на Вера Мутафчиева „Бивалици. Книга първа“, гл. 21):
„В училище ми ставаше все по-кисело, макар да бягах от унинието си чрез самодейни художествени прояви през всяко голямо междучасие. Точно на чина пред мене седеше Мария Русалиева, умната и сладка по-късно актриса. Мими умееше безгрешно да изчислява, аз бях по разсъжденията и методите на решаване – двете образувахме отличен математически тандем: прошушвах й как, тя сполучливо изчисляваше. Но главното – обичахме се, загдето еднакво обичахме театъра. През голямото междучасие, след като бяхме съгласували кое популярно произведение ще изобразим в спектакъл, излизахме на подиума пред дъската и удряхме на импровизация. Колкото по-кьопаво излизаше, толкоз повече овации. Момичетата дори не излизаха в коридора, за да не пропуснат сеира. Ако си спомням нещо ведро от гимназиално време, туй бяха спектаклите ни с Мими.“

Самата Мария Русалиева пази скъп спомен от ученическите години с Вера Мутафчиева: „…Тя е причината аз да стана актриса. Ние бяхме в един клас в първа девическа и във всяко междучасие играехме някакво представление. Най-вече „Вилхелм Тел“. Тя винаги играеше самият Вилхелм Тел, а аз като по-нисичка играех сина му…“