Партийният дом

Описание

На мястото на пъстрота и оживление се изправи огромен, надменен, хладен партиен дом

Аудио: Из “Парадоксите на Партийния дом” от автобиографията на М.Станчева “Под паважите на София”, 2019 г., ©1002Productions

Допълнителна информация

Author's name

Свързани продукти