Close

Най-ранният християнски храм

Description

И на този пръв обект на социалистическото строителство – под бъдещия Дом на Партията – се откри може би най-ранният християнски храм в София

Аудио: Из “Парадоксите на Партийния дом” от автобиографията на М.Станчева “Под паважите на София”, 2019 г., ©1002Productions

Additional information

Author's name

Related products