Close

Археологията като съдба – дигитализация и популяризиране на архива на Магдалина Станчева

Проектът представлява дигитализация на личния архив на ст. н. с. Магдалина Станчева за сайта magdalinastancheva.net. Архивът съдържа изследователски и научно-популярни текстове и фотографии, както и дневници от проучвателните разкопки в центъра и покрайнините на София, незавършена автобиография......

Read more