Ицко в 5 гласа

Описание

В „Многонационалното консулство“, след дългичко въведение, Еди Шварц е описал на половин страница междуетажен диалог с 7-8 разноезични герои в лятната атмосфера на съжителство, съзаклятничество и хокане.
В оригиналния запис Ицко Финци прочита разговора между Баба Берта, Барба Яни, Мурад, циганката Халиде и графа Пиетро без нито една засечка, като абсолютен виртуоз. Поправя само звука на попръцкването, което е повод за всичко. Тревожех се че с този запис сме затруднили Ицко Финци. Оказа се просто че не сме му дали достатъчно много топки за жонглиране.

Аудио: ©1002 Productions, 2018

Допълнителна информация

Author's name

Свързани продукти