Апостол Карамитев

Описание

Леон Даниел си спомня за Карамитев, че „беше красив, много красив, но неговата красота тогава не беше на мода, в живота се харесваше, но в театъра се предпочитаха по ръбестите или по-лиричните, а неговата хубост беше по-буйна, по-„апашка“, италианска …“
Чуйте как декоративният и патетичен език на „Майстори“ от Рачо Стоянов звучи с „апашкия“ тембър на Апостол Карамитев.

Аудио:  Архив на БНР

Допълнителна информация

Author's name

Свързани продукти