Голямото разравяне

Описание

В главата „Парадоксите на Партийния дом“ на своята автобиография Магдалина Станчева описва „голямото разравяне“ на археологическите богатства в центъра на София през 1952 – 1953 г.
“След бомбардировките в София се живееше „гладно и хладно“, а целият център беше обезобразен и объркан …”

Аудио: “Под паважите на София”, М.Станчева, 2019 г., ©1002Productions

Допълнителна информация

Author's name

Свързани продукти