Вилата с Мавзолея в кв.“Герена“

Откъс от статията „Семеен мавзолей от III-ти век“, Магдалина Станчева:
„През 1966 г. в квартал “Стефан Караджа” (Герена) започна изграждането на няколко високи жилищни блока – първите в този край на София, дето малките къщички постепенно се загубваха в полето…
Разкрита бе най-голямата досега известна вила рустика (селска вила) край Сердика. Шест постройки с различно предназначение, някои дълги до 50 метра, свързани помежду си с настлани с речен камък пътеки, бяха разположени на площ от около 5 декара. Няколко от къщичките на квартала бяха заели части от други постройки на това богато имение. Обори, хамбари, жилища за робите, различни малки стопански съоръжения – пещи, варници и др., показваха как е бил устроен трудовият живот на имението. От дома на робовладелеца нищо не бе запазено. Стари жители на квартала разказаха, че преди няколко десетилетия един техен предприемчив съсед превърнал много по-запазените тогава развалини на постройките в кариера за камък. Къртел, товарел и продавал, необезпокояван нито от други, нито от някаква мисъл за престъплението, което върши. Именно тогава били разкъртени и стени, градени от хубави дялани блокове – навярно господарският дом.
Имението ще да е било твърде богато и привлекателно. То е загинало от нашествие и пожар. Едно съкровище от 230 сребърни римски монети позволява да се установи по датите на управление на императорите, които са представени на тях, че загиването на тази вила рустика е свързана с голямото готско нашествие през 270-275 г.“
Повече ще откриете в аудиокнигата „Под паважите на София“ тук, както и на http://magdalinastancheva.net/bg_bibliography_articles.php – статии, дневници, интервюта, снимки и много други документи от личния архив на М. Станчева.
Снимка: На разкопките на Вилата с мавзолея: magdalinastancheva.net

Нашите книги