Close

„Археологията като съдба – дигитализация и аудио запис на архива на Магдалина Станчева“

Проектът представлява дигитализация на архива на ст. н. с. Магдалина Станчева и създаването на официален уеб сайт, чрез който той ще стане широко достъпен. Архивът съдържа изследователски и научно-популярни текстове и фотографии, както и дневници от проучвателните разкопки в центъра на София, неиздаваната автобиография „Археологията като съдба“, а също и редица публикации на чужди езици. Част от архива ще бъде представена като  аудиозаписи в актьорски прочит.

Контекст

Магдалина Станчева е дългогодишен уредник в Музея на София, допринесла за градската антропология и културното наследство чрез съхраняването на редица археологически обекти, тяхното внедряване в градска и модерна среда, отстояване на позицията за съхранение на културното наследство на България и неговото популяризиране в световен мащаб.

Личното верую, което Магдалина Станчева отстоява през целия си професионален живот, е че не е достатъчно археологическите находки да бъдат разкрити и описани, те трябва да бъде включени в градския живот, да станат достъпни и разбираеми за гражданите. Следвайки нейния пример, искаме не само да съхраним и запазим нейното огромно наследство, като го дигитализираме и организираме в собствено пространство, но и да го направим достъпно както за професионалната, така и за широката общественост у нас и в чужбина, както и за специализирани публики като студенти, ученици, създатели и потребители на  културни услуги в София, за да помогнем то да заеме своето естествено място в градския живот на столицата.

Материалите в официалния уебсайт на Магдалина Станчева ще бъдат структурирани в следните раздели: Биография (писма и книгата “Археологията като съдба”); Публикации на чужди езици; Дневници; Публикации в периодика; Лекции пред студенти; За деца (книгата “Азбука на младия археолог”); Карта с определени археологически обекти на територията на София, представени чрез снимки и подбрани откъси от дневници, книги и статии.

Аудио

Проектът е свързан с използването на нови технологии и дигитални медии като нови начини за опазване и популяризиране на историческото и културно наследство в съвременен контекст, чрез които да се разшири достъпът на гражданите до история и култура.

Навиците на слушане или аудио културата са едни от новите начини, по които съвременният човек пренарежда времето и възможностите за възприемане и научаване. Слушането на книга, статия или подкаст, докато очите, ръцете, краката са заети, отваря време и в най-заетия режим, докато от друга страна осмисля и прави интересни някои монотонни дейности.

Искаме също да улесним студентите, които ще могат да слушат докато пътуват, да дадем възможност за достъп на хора с нарушения в зрението или четенето (възрастни, незрящи, ученици с СОП), да улесним адаптация на материала за туристически цели. 

Ефектът

Проектът ще има широк културен отзвук, предоставяйки достъп до нов културен продукт, който да обогати и подпомогне общуването на гражданите и посетителите на столицата с историята на София. Проектът ще отвори възможност за партньорство на местно и международно ниво с представители на туристическата индустрия, като предостави автентичен и любопитен материал за съществуващи и нови градски маршрути.

Партньори

  • НБУ – инициатор на проекта „Събуждане на паметта за Магдалина Станчева“, съвместно с Националния исторически музей и Министерство на културата.
  • БНР – ще съдейства с материали от Архивния Фонд на БНР и ще предостави ефир за популяризирането на проекта.
  • Фондация “Синергиа” – партньор в представянето на достъпно съдържание от сайта на Магдалина Станчева в аудио формат за незрящи.

Основен фактор за проекта ни за Магдалина Станчева е сътрудничеството с Веселина Веселинова от НБУ, която е създала официалните сайтове на Вера Мутафчиева, Богдан Богданов и Райна Кабаиванска

www.rainakabaivanska.net
www.bogdanbogdanov.net
www.veramutafchieva.net

Нашите книги