„1002 Продукции“ не е фирма, а кауза. Ние имаме идеята, че слушането е новото “четене”. Слушането на книга, статия или подкаст, докато очите, ръцете, краката са заети, отваря време и в най-заетия режим, докато от друга страна осмисля монотонните дейности като пътуване, домакинстване, спортуване.

Стартирахме този проект като студио за производство на аудио съдържание в началото на 2018 г., но всъщност се опираме на постигнатото през 25-годишния ни личен професионален път: Калина – в сферите литературознание, медии и издателска дейност; и Яна – в областта на маркетинга и рекламата.

Стъпвайки на опита си в подбора и съчетаването на история, литература и журналистика, и в изграждането на успешни комуникационни стратегии, си поставяме за цел да създаваме мостове между новите медии и платформи и паметта за културно наследство и минало.

Калина Гарелова

редактор и критик допринесла за изграждането на съвременен стандарт в превода на научни, философски и литературни текстове, работила в тясно сътрудничество с български писатели и сценаристи.

Яна Сарандева

един от пионерите на рекламната индустрия в България, поставя своя личен професионален фокус в областта на дигиталния маркетинг, развитието на иновативни форми и канали в комуникационната сфера.